Gentlemanské oblékání

Cíl: Rozvoj týmové spolupráce
Fyzická zátěž: 2
Psychická zátěž: 3-4
Hráči: 12-80, koedukované dvojice
Věk: 12-60
Hra: 45 min. / 1
Příprava: 0 min. / 0
Prostředí: místnost
Denní doba: odpoledne, večer
Roční období: kdykoli
Popis:

Realizace hry

Páry hráčů rozdělíme na dvě poloviny. První polovina hráčů jsou závodníci a ke každému páru přiřadíme z druhé poloviny pár rozhodčích. Hráči se postaví za svoje partnerky, které také stojí. Na pokyn si svléknou saka (svetry, bundy - podle toho, co mají na sobě) a musí je co nejdříve obléci svým partnerkám. Saka musí mít zapnutý horní nebo prostřední knoflík. Poté musí chlapci knoflík opět rozepnout a sako vysvléknout z dívky a obléci na sebe. Dívky nesmí aktivně pomáhat (hýbat rukama). Mohou pomáhat pouze pohybem těla. Dívka v páru rozhodčích hodnotí galantnost oblékání soutěžícího známkou 1 - 5, chlapec počítá cykly oblékání. Délka časového limitu je vhodná 2 – 3 minuty a může být provázena puštěnou písničkou. Po skončení časového limitu se zapíšou dosažené počty oblékání, známky za gentlemanské chování a rozhodčí si s hráči vymění role.

Komentáře

Žádné poznámky.

© 1998-2016 Honza Hrkal