Všeobecné podmínky serveru HRA.cz

Provozovatel serveru

Provozovatelem serveru je společnost Celdy technology s.r.o. www.celdy.com

Podmínky provozu

Uživatel bere na vědomí, že je na webu zakázáno publikovat autorsky chráněný obsah, dále se nesmí používat nevhodné a urážlivé výrazy.

Portál hra.cz neslouží primárně ke komerční činnosti. Samozřejmě chápeme, že s organizováním akcí jsou spojeny náklady, které je potřeba pokrýt a proto je v pořádku zadávat i placené akce. Je však zakázáno zahlcování webu komerčními nabídkami ať už v akcích nebo komentářích. Míra posouzení závisí na provozovateli webu.

V případě porušení podmínek může být uživateli znemožněn přístup na web bez náhrady.

Provozovatel je oprávněn smazat bez nároku na odškodnění příspěvky, které uzná za nevhodné.

Akce

Uživatelé smějí vkládat pouze akce, které splňují následující podmínky:

  • Musí se jednat o veřejnou akci tj. na akci může přijít nebo se přihlásit kdokoli, kdo splňuje věkové (a případně další) podmínky.
  • Akce se zaobírá hrami například tábory, pobytové akce, kurzy a semináře, sehrávky her, setkání nad deskovými hrami atd.
  • Akce ani její popis neobsahuje vulgární a urážlivé výrazy, nesměřuje k potlačení práv a svobod člověka, nehlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

O zveřejnění nebo nezveřejnění rozhoduje s konečnou platností provozovatel.

Nárok na odškodnění

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu v souvislosti s provozováním tohoto webu.