Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Štafeta v přírodě

Cíl: Rozvoj rychlosti, obratnosti, znalostí a dovedností
Fyzická zátěž: 2-3
Psychická zátěž: 2-3
Hráči: 6-50, družstva
Věk: 6-60
Hra: 0 min. - 15 min. / 1
Příprava: 0 min. / 0
Prostředí: louka, les
Denní doba: dopoledne, odpoledne
Roční období: kdykoli
Popis:

Realizace hry

Ve vhodném terénu vyberte stezku asi 50 m dlouhou, s vhodnými překážkami (přechod klády, prkna, přeskok příkopu, trefování šiškou, brodění potoka...). Družiny jsou na startu v zástupech. Na povel vyběhnou první, překonají překážky a u otočky jim předáte lístek s úkolem: splní jej, nebo šeptem či písemně odpovědí. Nevědí-li si rady, rychle se vrátí k družině a poradí se s ní, ale zpět se musí vydat opět přes překážky. Poté se vrátí k družstvu a dotykem předá štafetu.

Komentáře

Žádné poznámky.

© 1998-2018 Honza Hrkal