Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Třídění her

Naše třídění her jsme sestavili společně s Radkem Hanušem při práci na knize Zlatý fond her II. Toto třídění vychází ze systému použitého Milošem Zapletalem v prvním díle Zlatého fondu her a je upravené a doplněné o některé důležité parametry. To je hlavně určení cíle, ke kterému hra slouží, stanovení psychické a fyzické zátěže a rozdělení materiálu na potřeby pro každého hráče, každé družstvo a společný materiál atd.

Pokud budete chtít přidávat hry na našem serveru, určitě dočtěte do konce informace o třídění her. Vyhrazujeme právo udělat úpravy ve vložených hrách, aby bylo dosaženo jednotného (a tím přehledného) systému her.

Název hry

Název hry musí být unikátní a v Encyklopedii nemohou být dvě hry se stejným jménem. Jméno se převádí ještě do stojě čitelné podoby (bez háčků a čárek), takže nemohou být ani hry s názvy "Šup" a "Sup".

Cíle hry

Cíle vyjadřují, k čemu je možné hru využít. V zaškrtávacím seznamu vybereme, které cíle hra splňuje a v textovém políčku upravíme text, aby byl co nejpřehlednější (nemusí v něm být například několikrát slovo Rozvoj).

Není účelem zaškrtat všechny políčka. Zvolte pouze hlavní cíle, které hra naplňuje. Každá hra je tvárná, takže při její úpravě jí můžete využít k jiným cílům. Vaše cíle si zvolte podle vašeho pojetí hry.

Může se stát, že některé cíle nenajdete. Náš seznam cílů není uzavřený. Pokud budete chtít nějakým způsobem cíle rozšířit, kontaktujte nás mailem.

Stručný popis

Měl by jasně vystihnout o čem ve hře půjde. Maximální délka textu je 250 znaků.

Zátěž

Zátěž rozdělujeme na fyzickou a psychickou. Čím větší zátěž, tím větší číslo. Fyzická zátěž může být i nulová. Nejmenší psychická zátěž je 1.

Rozdělení hráčů

Počet hráčů nám udává, pro jaký počet hráčů je hra určená. Samozřejmě u většiny her (například kopaná) můžeme uspořádat turnaj, kde se mohou zúčastnit desítky nebo i stovky hráčů. Nás však zajímá spíše obvyklé počty hráčů.

U hry dále určujeme způsob rozdělení hráčů ve hře (jednotlivci, dvojic, družstva, atd.) a požadavky na věk hráčů.

Příprava

Určuje čas a počet lidí potřebných pro přípravu hry. Do přípravy se nezapočítává to, co nemusíme udělat bezprostředně před vlastní hrou. Takže pokud budete třeba chtít hrát pexeso, tak do přípravy nezapočítáte to, že pexeso půjdete koupit a že ho budete stříhat na jednotlivé kartičky. Pokud budete například hrát hru, kde musíte rozmístit židle do kruhu, tak budeme počítat čas potřebný k rozmístění židlí, ale nebudeme započítávat čas na obstarání židlí.

Vlastní hra

Definuje čas a počet lidí potřebných pro vlastní realizaci hry.

Prostředí

Specifikuje pro jaké prostředí je hra vhodná. Zaškrtněte všechny prostředí, pro které je hra vhodná, takže například pokud je hra vhodní do místnosti i na cestu autem, tak zaškrtneme normální místnost a auto, vlak, letadlo. Položka místnost je rozdělena na normální místnost, hry u stolu (stolní a deskové hry) a tělocvična. Zde je naopak dobré vybrat jen tu variantu, která hru nejlépe popisuje.

Denní doba

Většina her je vhodná na dopoledne, odpoledne a večer. Některé hry (například s vyšší psychickou zátěží) nemusí být na večer vhodné. Zvláštní kategorií jsou hry za rozbřesku a v noci. Tak označujeme pouze hry, které toto období aktivně využívají. Samozřejmě, že karty můžete hrát i v noci, ale není to hra, která noc aktivně využívá a proto se u takové hry noc nezaškrtne.

Roční období

Většina her je vhodná celoročně, avšak některé hry v přírodě nejsou vhodné v zimě a jiné, které například využívají led, to mají přesně naopak.

Materiál

Materiál rozdělujeme do tří skupin. Společný materiál je ten, který je potřeba jednou pro všechny hráče - například stopky při měření závodu. Druhou kategorií je materiál, který musí mít každý hráč, což může být při závodu třeba startovní číslo. Poslední kategorií je pak materiál, který potřebujete jednou do každého družstva a to je třeba štafetový kolík.

Popis hry

Pro popis hry máte jednoduchý editor, ve kterém můžete používat různé velikosti nadpisů, tučné písmo a kurzívu. Aby popis her byly přehledné doporučujeme používat naši strukturu popisu Libreto, Motivace, Popis hry, Metodické poznámky. Pokud vaše hra tuto strukturu nemá, můžete tyto nadpisy vynechat. Libreto uvádí námět na jeho základě je hra vytvořena. Může to být například úryvek z Roma a Julie, pokud hra je o Romeovi a Julii. Motivace obsahuje námět jak hru pro hráče uvést. Může to být sehraná scénka, která podnítí zvědavost hráčů a zájem hru sehrát. Popis hry pak obsahuje popis jednotlivých pravidel, přípravy, realizace a vyhodnocení. Metodické poznámky upozorňují na možná úskalí při uvádění hry.

© 1998-2018 Honza Hrkal